You are currently viewing Dlaczego należy wyrzucać leki do specjalnych pojemników?

Dlaczego należy wyrzucać leki do specjalnych pojemników?

Nie wolno wyrzucać leków do jakichkolwiek pojemników, tylko do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach. Leki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz zwierząt. Mają również niekorzystne działanie na środowisko, dlatego należy postępować odpowiedzialnie i wyrzucać je do miejsc do tego przeznaczonych.

Gdzie wyrzucać przeterminowane leki?

pojemniki na leki przeterminowaneNiewskazane jest wyrzucanie przeterminowanych leków do kosz na śmieci, ponieważ podlegają one innemu procesowi utylizacji. Takie leki mogą również trafić w niepowołane ręce i może dojść do zatrucia takiej osoby, a nawet jej śmierci. Leki stanowią również zagrożenie dla zwierząt oraz środowiska. Wyrzucając leki do toalety można doprowadzić do skażenia wód gruntowych. W związku z powyższym leki należy wyrzucać do pojemników, które służą do tego celu. Specjalne pojemniki na leki przeterminowane znajdują się w wielu aptekach. Ich lista powinna znajdować się na stronie Urzędu Miasta. Apteki, które mają takie pojemniki mają podpisaną umowę z gminą na gromadzenie tego typu odpadów. Jeśli w okolicy nie ma takiej apteki można przeterminowane leki oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Leki, które umieszcza się w pojemnikach to nie tylko leki przeterminowane, ale także te, które były niewłaściwie przechowywane lub korzystano z nich w niehigieniczny sposób. Pojemniki, które znajdują się w aptekach są stosownie podpisane i zabezpieczone są przed wyciągnięciem z nich leków.

Tabletki należy wrzucać w blistrach, ale bez opakowań kartonowych i ulotek. Syropy wyrzuca się w całości w buteleczce. Do pojemników na leki nie wolno wyrzucać zużytych igieł czy strzykawek. Aby pozbyć się tego rodzaju odpadów należy udać się do wspomnianego wyżej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.