You are currently viewing Jak rozliczyć dochody z Niemiec?

Jak rozliczyć dochody z Niemiec?

 

Aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec, należy posiadać odpowiedni dokument, który będzie zaświadczać o wysokości zarobków rocznych, oraz ile w związku z tym, zostało zapłaconych podatków. Takim dokumentem, może być tak zwana karta podatkowa, lub zaświadczenie podatkowe, które jest dokumentem zastępczym wydawanym przez pracodawcę.

W jaki sposób otrzymać zwrot podatku?

rozliczenie dochodów z niemiecObecnie w Niemczech jest wdrażany elektroniczny system rozliczeń podatkowych co powoduje, że przeważnie dokumentem poświadczającym zarobki i odprowadzone podatki jest zaświadczenie. Dokument ten wypełnia pracodawca i na koniec roku powinien przekazać go pracownikowi. Oprócz tych dokumentów, przydatne mogą okazać się również zaświadczenia o sytuacji rodzinnej, kopie zameldowania, oraz ewentualne dokumenty związane z ulgami podatkowymi. Szczególne znaczenie ulg podatkowych występuje, kiedy zarobki uzyskane w Niemczech, są wyższe od określonego przepisami limitu. Dodatkowo, na rozliczenie dochodów z niemiec, może mieć wpływ kwota dochodów uzyskanych w Polsce. Również wtedy należy przedstawić odpowiednie zaświadczenia, najlepiej potwierdzone przez polski urząd skarbowy. Obecnie na rynku mamy dostęp do kancelarii, które w przypadku, kiedy z jakiś powodów nie możemy sami poprowadzić sprawy zwrotu podatku, skutecznie pomagają w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów. Należy również dodać, że uzyskanie wysokiej kwoty podatku do zwrotu, nie jest zależne od posiadania współmałżonka o niższych dochodach, zamieszkującego w Niemczech, oraz fakt że małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce.

Natomiast małżonkowie nie mogą posiadać ustanowionej rozdzielności majątkowej, oraz ich wspólne dochody uzyskane poza granicami Niemiec nie powinny być wyższe, niż kwota limitu określonego w przepisach. Inną sprawą jest, że składanie zeznania podatkowego nie jest obowiązkowe, jednak warto to zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku.