You are currently viewing Kompensacja mocy biernej przy pomocy kondensatora

Kompensacja mocy biernej przy pomocy kondensatora

Elektronika i energetyka są to pojęcia obecnie bardzo na czasie. Wszelkiego rodzaju zagadnienia z tych dwóch pokrewnych dziedzin uzupełniają się wzajemnie oraz powtarzają. Jednym z najważniejszych zagadnień z tych dziedzin jest kompensacja mocy biernej. Zarówno w układach elektronicznych jak i energetycznych wykorzystuje się różnego rodzaju elementy bierne oraz czynne.

Kondensatory i ich praktyczne zastosowanie

baterie kondensatorówCzęść z nich nie wprowadza do obwodu żadnych zakłóceń, niektóre jednak zaburzają sygnał. Moc bierna jest niezbędna dla funkcjonowania wielu urządzeń. Z punktu widzenia użytkownika jest ona jednak zbędna. Obniża ona sprawność całego układu, prowadzi do przegrzewania się urządzeń oraz zwiększa zapotrzebowanie na energię do wykonania danej pracy. Jest jednak ona potrzebna do przemagnesowywania rdzeni transformatorów czy dla poprawnego działania silnika. W związku z tym faktem powszechnie stosowanym rozwiązaniem są baterie kondensatorów. Umożliwiają one kompensację mocy biernej. Jeśli moc ta jest wytwarzana w miejscu, gdzie istnieje na nią zapotrzebowanie nie musi być transportowana z innego miejsca jej wytwarzania na przykład elektrowni. W takim przypadku sprawność całego procesu pozostaje na niezmiennym poziomie. Baterie kondensatorów są więc stosowane w celu lokalnego pokrycia zapotrzebowania na moc bierną. Sprawność całego procesu określa współczynnik mocy, który wyraża stosunek mocy czynnej do pozornej.

Parametr ten jest bardzo ważny zarówno w układach elektronicznych jak i energetycznych. Jego wartość powinna być jak najbardziej zbliżona do jedności. Jest to przypadek idealny, w którym cała moc zostaje zużyta na pracę. W celu osiągnięcia wysokiej wartości współczynnika mocy należy stosować kompensację mocy biernej przy użyciu kondensatorów.