You are currently viewing Kto odpowiedzialny jest za utylizacje niebezpiecznych odpadów?

Kto odpowiedzialny jest za utylizacje niebezpiecznych odpadów?

 

Odpady niebezpieczne to potencjalne zagrożenie dla naszego środowiska. Przedostawanie się ich do wód oraz gleby to zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Charakteryzują się one podatnością na samozapłon, wpływem na materiały konstrukcyjne poprzez ich wysoką korozyjność, a także zdolnością do eksplozji oraz emisji gazów toksycznych.

Utylizacją odpadów niebezpiecznych zajmują się specjaliści

utylizacja odpadówWłaśnie te cechy wpływają na to, że muszą być one wywożone pod okiem ekspertów. Transport takich niebezpiecznych śmieci odbywa się także specjalnymi pojazdami – oznaczonymi oraz odpowiednio wyposażonymi. Dlatego też ekologiczna  utylizacja odpadów jest tak ważna i wymaga przestrzegania wielu praw oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu tychże śmieci. Pochodzą one z różnych źródeł: przemysłu, rolnictwa, usług związanych z ochroną zdrowia oraz placówek badawczych. Interesujące jest to, że część materiałów, które stosujemy na co dzień, należy do grupy tych, które znajdują się na liście tych najbardziej niebezpiecznych. Odnosi się to do części samochodowych, takich jak oleje, smary oraz akumulatory. Dlatego też wiele firm stosuje politykę: wymień stary akumulator na nowy. Wówczas oni są w stanie przeprowadzić profesjonalną utylizację odpadów. Niektóre środki, które stosujemy w ogrodnictwie są również niebezpieczne dla środowiska. Jednak stężenie materiałów szkodliwych jest w nich niskie, ale i tak stanowi zagrożenie.

Jeżeli posiadamy przeterminowane leki, to powinniśmy oddawać je do aptek, do specjalnych pojemników. To samo dotyczy zużytych baterii czy żarówek. Zabronione jest prawem utylizowanie ich i wrzucanie do śmieci komunalnych. Miejmy to na uwadze, że ignorując te zasady, negatywnie oddziałujemy na nasze środowisko. Postawmy nasze zdrowie i życie ponad naszą wygodę.