You are currently viewing Nowoczesna szafa do broni z certyfikatem

Nowoczesna szafa do broni z certyfikatem

Magazyn broni w obiekcie o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa wymaga zastosowania szaf do składowania broni posiadających najwyższy certyfikat bezpieczeństwa. Żadna szafa do użytku cywilnego nie posiada takowego certyfikatu, więc do magazynów trafiają wyłącznie najlepiej zabezpieczone i najsolidniejsze szafy.

Szafy do magazynów broni palnej

szafa s1 na brońBroń obiektowa musi być łatwo dostępna dla wszystkich członków personelu bezpieczeństwa, upoważnionych do posługiwania się nią. Typowa szafa S1 na broń jest więc bardzo dobrze zabezpieczona, aczkolwiek w razie potrzeby może być otwarta błyskawicznie przez osobę posiadającą uprawnienia do użycia składowanej broni.  Zabezpieczenia, składające się zazwyczaj z zamka szyfrowego lub rzadziej z elektronicznych zabezpieczeń i systemów rozpoznawania twarzy mogą być bowiem wyłączone za pomocą karty dostępowej, używanej wyłącznie w przypadku zagrożenia na terenie obiektu. Takie rozwiązanie umożliwia natychmiastowy dostęp do zawartości sejfu czy szafy, aczkolwiek używane jest wyłącznie w sytuacjach szczególnych. W dowolnym innym momencie zamki zabezpieczenia szafy muszą być otwarte w standardowy sposób, by nie wzbudzić alarmu. Każda szafa jest całkowicie ogniotrwała i odporna na wysokie temperatury, jak również na próby otwarcia za pomocą narzędzi elektrycznych o dużej mocy. Najlepsze warianty szaf do składowania broni obiektowej są również zabezpieczone przed nagłą utratą zasilania, zarówno spowodowaną awarią jak i celowym działaniem.

Posiadają bowiem własne akumulatory wewnętrzne, wystarczające na przeszło dziesięć godzin pracy urządzenia. Wewnętrzne zasilanie zapobiega możliwości zablokowania zamków w przypadku nagłego braku zasilania, i pozwala zapobiec wielu awariom, spowodowanym różnicami w napięciu prądu.