You are currently viewing Nowoczesne rozwiązania w wentylacji budynków

Nowoczesne rozwiązania w wentylacji budynków

W nowoczesnych obiektach bardzo duży nacisk kładzie się na parametry użytkowe oraz wykończenie wnętrza. W związku z postępującym rozwojem technologicznym w wielu dziedzinach stosowane kilka a nawet kilkanaście lat temu rozwiązania budowlane stały się przestarzałe i mało skuteczne.

Ciepło i jego odzysk w przestrzeniach roboczych

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłaObecnie w trakcie budowy obiektów mieszkalnych czy w szczególności obiektów przeznaczonych do zbiorowego przebywania większej liczby osób stosuje się technologie, które zapewniają lepszy komfort przebywania w budynku, większe bezpieczeństwo a przy tym są bardziej efektywne. Jedynym z przykładów może być tutaj chociażby instalacja wentylacyjna. W starszego typu obiektach do wymiany powietrza w budynku używano przede wszystkim wentylacji grawitacyjnej. W nowszych obiektach rozwiązanie to zostało zastąpione przez urządzenia, które wymuszają obieg powietrza w przestrzeni. Najnowsze rozwiązania bazują na odzysku ciepła z powietrza co zapewnia jeszcze lepsze parametry użytkowe a także prowadzi do sporych oszczędności. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest obecnie bardzo często stosowana we wszystkich nowszych obiektach biurowych czy wieżowcach. Instalacja ta przyczynia się do zwiększenia sprawności całego procesu oraz zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego na ciepło przez budynek. Dzieje się to dzięki temu, że raz ogrzane powietrze przekazuje swoje ciepło do otoczenia a po wykonanym cyklu pozostałe ciepło jest odzyskiwane.

W przypadku tradycyjnych rodzajów wentylacji grawitacyjnej czy z wymuszonym obiegiem, po skończonym cyklu ciepło było marnotrawione. Jak widać postęp technologiczny dokonuje się na wielu płaszczyznach. Opisany tutaj przykład wentylacji jest jednym z wielu, które można by przybliżyć w tematyce oszczędności oraz nowinek technologicznych w budynkach.