You are currently viewing Podział i budowa suwnic

Podział i budowa suwnic

Transport wewnętrzny to jedna z kluczowych kwestii jaką muszą rozwiązać przedsiębiorstwa aby utrzymać ciągłość procesów działalności. Dostępnych jest ogromna liczba urządzeń pozwalających sprawnie przenosić ładunki. Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywają dźwigownice służące do przenoszenia najcięższych i największych ładunków.

Dźwigownice wewnętrzne i zewnętrzne

suwniceProducenci oferują suwnice o bardzo różnorodnym przeznaczeniu. Najprostszym podziałem jest wyróżnienie suwnic wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnątrz hal montażowych i magazynowych instalowane są najczęściej suwnice pomostowe, półbramowe oraz konsolowe. Największą popularnością wśród nich cieszą się dźwigownice pomostowe gdyż obejmują swoim zasięgiem duże obszary hali i pozwalają na bardzo dokładne manipulowanie ładunkami. Tory jazdy suwnic pomostowych znajdują się na określonej wysokości. Suwnica półbramowa to urządzenie hybrydowe pomiędzy suwnicą pomostową i bramową gdyż jeden tor jazdy umieszczony jest na poziomie zero, a drugi na pewnej wysokości. W przypadku suwnic konsolowych torowisko umieszcza się najczęściej poniżej natorza suwnic pomostowych. Ich most stanowi ramię, po którym porusza się cięgnik. Na zewnętrznych obszarach przeładunkowych pracują suwnice bramowe poruszające się całą swoją konstrukcją po torowisku umieszczonym na poziomie zero. Elementem wszystkich suwnic warunkującym wielkość udźwigu jest most suwnicy. Najczęściej jest on zbudowane z jednego lub dwóch dźwigarów lecz ich liczba może być większa.

Do pracy w szczególnie trudnych warunkach środowiska przeznaczone są suwnice specjalne. Mogą one bez przeszkód pracować w podwyższonej temperaturze, dużej wilgotności, zapyleniu, stężeniu substancji chemicznych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. O specjalnym przeznaczeniu decyduje również rodzaj używanych zawiesi.