You are currently viewing Pomiar parametrów elektrycznych w zakładzie

Pomiar parametrów elektrycznych w zakładzie

  • Post author:
  • Post category:Usługi

W celu zoptymalizowania procesów zachodzących w zakładzie przemysłowym konieczne jest uprzednie zebranie informacji do analizy. Dotyczy to w szczególności zużycia poszczególnych mediów, które dużo mówi o sprawności oraz wydajności poszczególnych linii technologicznych. Żeby było to możliwe konieczne jest stosowanie odpowiedniej aparatury kontrolnej. Szczególnie ważny jest pobór prądu oraz jakość napięcia zasilającego.

Polecany elektryk na terenie Krakowa

pomiary elektryczne krakówDo kontroli tych wielkości fizycznych wykorzystywane są przeważnie specjalistyczne analizatory. Umożliwiają one szczegółowe i ciągłe pomiary elektryczne kraków jest miastem na terenie którego funkcjonuje wielu wykonawców, którzy są w stanie wdrożyć takie rozwiązania. Dzięki pomiarom takich parametrów jak napięcie zasilania, pobór prądu czy wszelkiego rodzaju współczynniki możliwym staje się określenie stanu sieci oraz maszyn do niej podłączonych. To z kolei pozwala na zaplanowanie różnego rodzaju modernizacji czy inwestycji. Dane powinny być jednak zebrane przez urządzenia o wysokiej klasie dokładności. Tylko w ten sposób można zagwarantować właściwy osąd sytuacji. Najważniejsze jest wyłapanie wszelkich zjawisk niepożądanych. Do najczęściej zachodzących zaliczyć można zapady, zaniki czy wahania napięcia.

Innymi groźnymi zjawiskami jest wysoka zawartość harmonicznych w przebiegu prądu czy napięcia oraz mała wartość współczynnika mocy. Wszystko to przekłada się na znaczne straty energii co prowadzi do nieefektywnej pracy urządzeń. W skrajnych przypadkach może dojść do ich niewłaściwego działania, a nawet zatrzymania co generuje bardzo duże straty. Jak widać obecnie jednym z ważniejszych zagadnień w przypadku zakładów przemysłowych jest kontrolowanie procesów tam zachodzących. Do tego celu wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura.