You are currently viewing Przechowywanie gnojówki i gnojowicy

Przechowywanie gnojówki i gnojowicy

Używanie gnojówki i gnojowicy jako płynnego nawozu do upraw roślin to doskonałe rozwiązanie problemu zagospodarowania odchodów zwierzęcych. Hodowla zwierząt wiąże się bowiem z produkcją dużych ilości odchodów, które zagospodarowane w nieodpowiedni sposób mogą stworzyć zagrożenie dla środowiska naturalnego i poważne skażenie gleby.

Rodzaje zbiorników na gnojowicę

zamknięty zbiornik na gnojowicęNaturalny nawóz płynny otrzymywany z odchodów zwierzęcych dostarcza roślinom uprawnym wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Są to przede wszystkim związki azotu, ale także potas, sód, wapń i magnez. Trzeba jednak pamiętać, że nadmiar takiego nawozu będzie przyczyną zanieczyszczenia gleby, dlatego istotne jest odpowiednie przechowywanie i dozowanie gnojowicy. Prawo o nawożeniu i stosowaniu nawozów nakłada na fermy nakaz posiadania dostosowanego do potrzeb zbiornika na magazynowanie gnojowicy i gnojówki. Jego wielkość określana jest wielkością fermy, warto jednak podczas budowy zbiornika zaplanować kilkanaście procent objętości ekstra, dla pewności, że nie przepełni się zanim zostanie opróżniony. Co do samego zbiornika istnieje kilka opcji. Zbiornik może być zamknięty, otwarty, podziemny, naziemny lub częściowo zakopany. Różnica dotyczy także materiału, z jakiego będzie wykonany i tutaj wyróżniamy zbiorniki betonowe, żelbetonowe oraz z tworzyw sztucznych. Zamknięty zbiornik na gnojowicę powinien być niezwykle szczelny, wytrzymały, odporny na nacisk wód gruntowych (jeśli jest zakopany w gruncie), odporny na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. W płycie stanowiącej przykrywkę musi znajdować się właz rewizyjny oraz otwór wentylacyjny. Jeśli zbiornik będzie zakopany w gruncie, pamiętajmy, aby znajdował się na głębokości poniżej przemarzania. Nad zbiornikiem można posadzić trawę, bądź inne rośliny z płytkim systemem korzeniowym.

Istotne jest również umiejscowienie na terenie działki zbiornika na zwierzęce odchody. Konieczne jest zachowanie pewnych odległości. Taki zbiornik nie może znajdować się bliżej niż 15 m od okien i drzwi zabudowań przeznaczonych dla ludzi, nie bliżej niż 5 m od miejsc magazynowania zboża czy paszy, oraz minimum 4 m od granicy działki.