You are currently viewing Sprawdzone metody ściągania zadłużenia

Sprawdzone metody ściągania zadłużenia

Sprawy dotyczące bardzo dużych kwot pieniężnych były często najbardziej wymagającymi rodzajami postępowań, jakie przeprowadzaliśmy. Często okazywało się, iż samodzielnie nie byliśmy w stanie niczego zdziałać w danej sprawie, więc koniecznością było zasięgnięcie pomocy u pozostałych firm windykacyjnych i agencji detektywistycznych w mieście.

Skuteczne metody windykacji długu

agencja windykacyjna warszawaNiejednokrotnie okazywało się, iż sprawami danej osoby zajmowały się jednocześnie dwie, lub więcej, agencje. Był to częsty widok podczas prowadzenia spraw dotyczących bardzo dużych należności, i niemal każda agencja windykacyjna warszawa, zamiast rywalizować z konkurencją, podejmowała aktywną współpracę z pozostałymi prowadzącymi. Takie działanie mogło mieć różne efekty, w zależności jak bardzo rozwinięte było postępowanie danej firmy. Niejednokrotnie, współpraca pozwalała zaoszczędzić wiele czasu, spędzanego na oczekiwaniu na uzyskanie pozwoleń na użycie środków niekonwencjonalnych, gdy jedna z firm już takowe pozwolenie otrzymała. Ułatwiało to znacznie pracę terenową i pozwalało pozostałym windykatorom zająć się wyznaczonymi zadaniami, zamiast spędzać w bezczynności kilka dni. Międzyfirmowa kooperacja umożliwiała również skierowanie większej ilości personelu terenowego do gromadzenia informacji, jednocześnie skracając czas postępowania, a sprawna wymiana danych tylko przyśpieszała wszelkie działania, zazwyczaj prowadząc do satysfakcjonującego rozwiązania sprawy.

W bardzo szczególnych przypadkach, taka współpraca obejmowała również organy ścigania i agencje detektywistyczne, co zwykle skutkowało nadzorem oficera policji nad postępowaniem. Taki nadzór zazwyczaj prowadził do częściowego lub całkowitego zajęcia mienia osoby windykowanej, w obecności komornika.