You are currently viewing Szeroki zakres działania badań ultradźwiękowych

Szeroki zakres działania badań ultradźwiękowych

Fala akustyczna jest zjawiskiem wykorzystywanym w wielu gałęziach gospodarki, szczególnie chodzi o ultradźwięki, czyli dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Ultradźwięki wykorzystuje się w różnego rodzaju badaniach, zarówno w technologii medycznej, jak i przemysłowej.

Szerokie zastosowanie badań ultradźwiękowych

badania ultradźwiękoweUltradźwięki są zjawiskiem fizycznym, bazującym na efekcie fali akustycznej. Jest to bardzo istotne, ponieważ na tym opierają się wszystkie właściwości ultradźwięków. Przenikają one przez niektóre środowiska, bardzo szybko się przemieszczają oraz mają zdolność do odbicia. W diagnostyce medycznej wykorzystuje się ultradźwięki do wykonywania badań ultrasonograficznych (USG), czyli badań nieinwazyjnych, dzięki którym widzimy obraz w czasie rzeczywistym na ekranie. Obraz ten powstaje poprzez zbilansowanie czasu wysłania oraz odbioru fali przez głowicę, dzięki czemu jest mierzona odległość przeszkody odbijającej fale. Badania ultradźwiękowe dotyczą także technologii przemysłowych. Służą wówczas przede wszystkim do badania jakości metali. Sprawdzana jest ciągłość metalu, czyli można łatwo wychwycić wtrącenia niemetaliczne. Badania metali metodą ultradźwięków pozwala również na sprawdzenie ciągłości ich gęstości, ponieważ może się ona różnić w przypadku stopów. Dzięki takim badaniom jesteśmy w stanie sprawdzić jakość metali.

Zjawisko ultradźwięków jest zjawiskiem dość znanym, jednak nie do końca znamy jego mechanizm. Ultradźwięki dzięki wielu właściwościom fizycznym są zjawiskiem wykorzystywanym bardzo często w medycynie, przemyśle i innych gałęziach gospodarki. Dzięki badaniom ultradźwiękowym można zdiagnozować choroby, ale także w przy użyciu innej aparatury, sprawdzić jakość metali.