You are currently viewing Szkolenia BHP dla kierownika

Szkolenia BHP dla kierownika

Kierownik to fajne stanowisko, bo zapewne dobrze płatne, ponadto czas pracy nie jest specjalnie normowany, jesteśmy osobami ważnymi, którzy mają pod sobą innych i odpowiadają za nich i za to, jak wykonują oni swoja pracę. To wszystko jest bardzo ważne, fajne uczucie splendoru i zaufania, ale nie wszystko jest niestety tak kolorowe. Czasami widzimy tez drugą stronę medalu, a konkretnie wielka odpowiedzialność.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy

szkolenie okresowe bhp kierownikówOdpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie to wielki ciężar, dlatego tez bycie kierownikiem ma swoje plusy, ale również ogromne minusy. Odpowiedzialność w takiej pracy jest większa, ale nie tylko, bo większe jest również napięcie i stres. Dlatego też szkolenie okresowe bhp kierowników ma pomagać kierownikom zarządzać ludźmi. Ma im pokazać, że odpowiedzialność za innych nie musi być aż taka straszna, że nie musimy odpowiadać dosłownie za wszystko, ale na pewno już musimy przestrzegać pewnych zasad, abyśmy i my i pracownicy mogli spać spokojnie. Jeżeli pracownik nie będzie przestrzegać zasad BHP, to będzie to nasza wina po części, dlatego też życie takiego kierownika wcale nie jest łatwe i kolorowe, czasami wręcz nasączone stresem i nieprzyjemnymi sytuacjami, ale w końcu coś za coś. Pamiętajmy, żeby będąc kierownikiem nie omijać szkoleń BHP, ale chętnie brać w nich udział, bo one są własnie po to, aby nam pomagać radzić sobie z pracą i odpowiedzialnością.

Nie bójmy się odpowiedzialności, bo będzie nam ona towarzyszyła przez całe życie. Tak już jest w życiu dorosłego człowieka, że niestety, ale jest odpowiedzialny za innych. Nie uciekniemy od tego i nie staniemy się ponownie dziećmi, dlatego weźmy naszą odpowiedzialność na siebie w całości i zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i pracowników.