You are currently viewing Wykorzystywanie wapna w przemyśle

Wykorzystywanie wapna w przemyśle

Wapno jest surowcem wykorzystywanym powszechnie w różnych dziedzinach przemysłu. Dodatkowo jest ono stosowane także w rolnictwie przykładem jest bielenie drzew owocowych. Ma to zapewnić lepszy plon. Istotne jest przy tym nakładanie wapna w określonych proporcjach, aby nie spowodować szkód.

Wapno, sposób użycia na co dzień

automatyczne dozowanie wapnaWykorzystywanie wapna w przemyśle wynika z jego ogólnych właściwości. Należą do nich zasadowy odczyn, temperatura topienia, a także możliwość neutralizowania kwasów. Pomaga to zatem nie tylko w sprawach związanych z przemysłem, ale także w życiu codziennym. Z tego też powodu ważne jest automatyczne dozowanie wapna. Do tego celu służą specjalistyczne urządzenia, które pomagają regulować używaną ilość tego surowca do codziennych prac. Producent wapna ma obowiązek zamieszczać na każdym opakowaniu wapna proporcje użycia. Należy przy tym zaznaczyć, że wapno, jako produkt przemysłowy występuje w kilku różnych rodzajach. Do rodzajów wapna należą : wapno gaszone, wapno palone, ciasto wapienne mleko wapienne, wapno hydratyzowane. Każdy ze wspomnianych rodzajów wapna posiada różne właściwości i wykorzystywany jest do różnych rzeczy. Przykładowo wapno gaszone z powodzeniem sprawdzi się w różnych pracach budowlanych. Wykorzystywane jest jako składnik spoiwa, ale także do prac tynkarskich. Z kolei wapno palone wykorzystywane jest w przemyśle hutniczym, a także dodawane jest jako składnik przedmiotów takich jak cegły, czy bloczki, czasem dodawane jest do cementu.

Biorąc pod uwagę ogólne właściwości wapna i jego powszechne zastosowanie warto mieć na uwadze jego odpowiednio dozowanie. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Urządzenia służące do dozowania wapna bez wątpienia są w stanie ułatwić nam to zadanie.